kosmoenergetyka

Home TERAPIA KOSMOENERGETYCZNA
TERAPIA KOSMOENERGETYCZNA

KOSMOENERGETYKA A LECZENIE KONWENCJONALNE

E-mail Печать PDF
Недоступен ни однин перевод.

 

Nauka i religie podzieliły człowieka na dwie części: ciało i ducha. Człowiek jest natomiast syntezą ducha i materii. Kosmoenergetyka postrzega człowieka jako istotę boską, która wciela się w materię (ciało fizyczne) dla spełnienia jej nowego etapu ewolucji. Człowiek nie jest tylko ciałem fizycznym, ale również substancją energoinformacyjną. Stan ciała fizycznego jest uzależniony od stanu pól bioenergetycznych, na które składają się poziomy: duchowy, materialny i emocjonalny, które z kolei odzwierciedlają duchowy, mentalny i emocjonalny stan człowieka. Nie można oddzielić fizycznej i myślącej materii w człowieku. Nauka propaguje materializm, koncentruje się na wszystkim, co fizyczne, religia zaś na wszystkim co duchowe. Należy znaleźć złoty środek nie wpadając w skrajności i nauczyć się żyć w harmonii z sobą i światem, ponieważ człowiek jest syntezą Boga żywego, duchowego i materii. Do odpowiedzi na te pytania zdecydowanie zbliża nas kosmoenergetyka i jej naukowo-praktyczny kierunek.

 

Konwencjonalne metody leczenia ukierunkowane są na leczenie tylko fizycznego ciała człowieka, skupiając się jedynie na eliminacji symptomów choroby, nie docierając do prawdziwych przyczyn choroby. Dopóki jednak przyczyna dolegliwości nie zostanie usunięta, choroba wcześniej czy później powróci. Dzięki wykorzystaniu kanałów kosmoenergetycznych choroba zostaje usunięta ze wszystkich poziomów: fizycznego, informacyjnego i energetycznego. Można więc powiedzieć, że kosmoenergetyka uzdrawia w sposób kompleksowy. Idealne rozwiązanie stanowiłoby więc połączenie wiedzy i osiągnięć współczesnej medycyny z tradycyjna medycyną, ugruntowaną na przestrzeni wieków dzięki obserwacjom i intuicyjnemu podejściu zgodnemu z rytmem i prawami natury. W takim przypadku kosmoenergetyka stanowiłaby dziedzinę komplementarną, a nie alternatywną w stosunku do medycyny konwencjonalnej.

 

 


Страница 1 из 8